V Pruskom sa zídu talentovaní žiaci z celého Slovenska

14.08.2015
     Žiaci druhého stupňa základných škôl sa koncom augusta stretnú v priestoroch Strednej odbornej školy v Pruskom na Konferencii – sústredení na tému Podpora odborného vzdelávania a práca s talentami. V dňoch 20. - 22. augusta 2015 sa budú deti, ktoré zaujíma predmet biológia, chémia, fyzika a technika, napríklad učiť ako si vyrobiť z ničoho niečo, ako sa rozprávať cez káble, či čo je to geocaching.
     Aktivita bude rozdelená do troch sekcií: počítače, prírodné vedy a technika. V rámci nich sa žiakom budú venovať lektori zo stredných odborných škôl a univerzít, ktorí úspešne pracujú s talentovanou mládežou. Prostredníctvom praktických cvičení a úloh ich tvorivou, zážitkovou a hravou formou prevedú mnohými témami z ich obľúbených predmetov.
     Cieľom  stretnutia je motivovať žiakov k aktívnemu zapojeniu sa do odborných súťaží a záujem o štúdium na odborných školách.
     Podujatie sa realizuje v rámci Národného projektu Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na OVP prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami a všetky finančné náklady zúčastnených budú preplatené z jeho zdrojov. Národný projekt zastrešuje Štátny inštitút odborného vzdelávania a realizuje sa od roku 2013 zo zdrojov operačného programu Vzdelávanie.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku