V programe EÚ Horizont 2020 uspelo Slovensko so štyrmi výskumnými projektmi

02.02.2015
     Významný úspech pri získavaní finančnej podpory z európskeho programu Horizont 2020 zaznamenala Slovenská republika v uplynulých dňoch. Spomedzi 31 podporených projektov na budovanie centier excelentnosti v spolupráci so špičkovými výskumnými európskymi inštitúciami a univerzitami sa Slovensko presadilo až so štyrmi projektmi, pričom o podporu sa uchádzalo celkovo 167 projektov z celej Európy.
    „Spolu s Portugalskom sme sa tak stali najúspešnejšou krajinou v rámci prvej výzvy programu Horizont 2020 určenej na budovanie centier excelentnosti (Teaming for Excellence). Výsledky ohlásila Európska komisia koncom januára 2015,“ povedal štátny tajomník rezortu Vladimír Kováčik. Projekty, ktoré koordinujú slovenské výskumné inštitúcie, tak budú mať k dispozícii na prípravu biznis plánov 1 669 228 eur, z toho slovenskí účastníci 786 041 eur.
     Úspešnými predkladateľmi projektov sú Slovenská akadémia vied (SAV), Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, Trenčianska univerzita A. Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne a Národné lesnícke centrum.
     Hlavným cieľom projektu SAV je vytvorenie spoločného Centra excelentnosti pre aplikácie pokročilých materiálov (CEMEA). Založené bude na dlhodobej spolupráci s Fínskym technickým výskumným centrom a Helsinskou univerzitou. Projekt zabezpečí udržateľné financovanie a kvalitný výskum v oblasti pokročilých materiálov, ktoré je možné aplikovať v nanotechnológiách, biomedicíne, biotechnológiách, ako aj udržateľnej energetike.
     Cieľom Centra excelentnosti SlovakION, na ktorom sa podieľa aj STU v Bratislave, je stať sa vedúcim výskumným centrom vo východnej Európe pre iónové lúče a plazmové technológie v materiálovom inžinierstve a nanotechnológiách. Prístup SlovakIONu k transferu inovácií a úzka spolupráca s regionálnym priemyslom má prispieť k ekonomickému rozvoju Slovenska. Hlavné zameranie bude v oblasti automobilového a elektronického priemyslu.
     Projekt TnUAD v Trenčíne s názvom FunGLASS je zameraný na ďalší rozvoj už existujúceho Centra excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály do podoby medzinárodne uznávaného Centra pre funkčné a povrchovo funkčné sklá. Zvláštna pozornosť bude venovaná prijímaniu vysokokvalifikovaných výskumníkov a inžinierov zo zahraničia s cieľom vytvoriť medzinárodné prostredie a sformovať úzke prepojenia s regionálnym a európskym priemyslom v oblasti skla pre efektívny transfer znalostí. 
     Hlavnými cieľmi posledného z podporených projektov je vybudovať centrum excelentnosti LignoSilva v oblasti lesníctva, spracovania dreva a papierenského a celulózového komplexu zahŕňajúcom dve hlavné inštitúcie – Národné lesnícke centrum vo Zvolene a Výskumný ústav papiera a celulózy v Bratislave v spolupráci s Európskym lesníckym inštitútom ako vedúcou výskumnou organizáciou. Výsledkom má byť centrum excelentnosti integrujúce výskumný, vývojový a inovačný potenciál lesníckeho priemyslu, ktorý prepája produkciu, spracovanie a využívanie dreva.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku