V Prešove rokovali odborníci o vzdelávaní žiakov z marginalizovaných komunít na SOŠ

17.01.2019
     Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka sa včera v Prešove konalo stretnutie za okrúhlym stolom k téme Vzdelávanie študentov z marginalizovaných komunít v stredných odborných školách v Prešovskom samosprávnom kraji. Jeho organizátorom bol Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK).
     Zámerom podujatia bolo otvoriť diskusiu s riaditeľmi a učiteľmi stredných odborných škôl, zástupcami štátnych inštitúcii a samosprávneho kraja k vízii odborného vzdelávania detí z marginalizovaných komunít v Prešovskom kraji. Cieľom stretnutia bolo spoločné hľadanie ciest, ako posilniť stredné odborné školy v lokalitách s marginalizovanými komunitami tak, aby sme zabezpečili čo najhladší prechod a uplatniteľnosť ich absolventov na trhu práce. 
     Na podujatí predstavil štátny tajomník Peter Krajňák aktuálne aktivity za rezort školstva. Zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja prezentovali stratégiu a víziu v oblasti rozvoja a podpory stredných škôl v prepojení na zohľadnenie situácie žiakov z marginalizovaných komunít.
     Účastníci podujatia sa v diskusii zhodovali v skutočnosti, že zvýšenie úrovne a kvality prípravy uvedenej skupiny žiakov na stredných odborných školách, nielen v Prešovskom kraji, môže významne ovplyvniť realizácia rozhodnutia vlády SR z novembra 2018 zaviesť povinné predškolské vzdelávanie od piateho roku veku dieťaťa, implementácia inkluzívneho vzdelávania na základných školách a dôsledné vyhodnocovanie nového procesu prideľovania počtu tried prvých ročníkov stredných škôl.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku