V pondelok sa začína ďalší ročník Zimnej školy synchrotrónového žiarenia

07.02.2014
     Objasniť základné princípy získania synchrotrónového žiarenia, jeho vlastnosti a uplatnenie pri štúdiu problémov fyziky, materiálového inžinierstva, chémie, biológie, farmácie, medicínskej vedy a IT technológií je hlavným cieľom medzinárodnej školy „Zimná škola synchrotrónového žiarenia 2014“ (Winter School of Synchrotron Radiation 2014). V poradí už 3. ročník podujatia sa bude konať v dňoch 10. – 14. februára 2014 v Liptovskom Jáne.
     Zimná škola 2014 je určená predovšetkým pre širšiu slovenskú vedeckú komunitu, vrátane mladých vedeckých pracovníkov a študentov, pričom jeho zámerom je podporiť prenos vedomostí, skúseností a know-how smerom od skúsených a renomovaných vedcov k mladej generácii doktorandov a vedeckých pracovníkov.
     Podujatie organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Slovenskou spektroskopickou spoločnosťou, n. o. Bratislava. Odborným garantom podujatia je Komisia pre koordináciu aktivít SR v projektoch ESFRI (Európske strategické fórum pre výskumnú infraštruktúru) orientovaných na materiály, fyzikálne vedy, s aplikačným potenciálom v biologických a medicínskych vedách, v chemických vedách a IT. Komisia vystupuje v úlohe poradného orgánu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, pričom v súčasnosti koordinuje aktivity SR v jednom z najprestížnejších infraštruktúrnych projektov ESFRI, ktorým je röntgenový laser v Hamburgu XFEL (X-ray Free Electron Laser).
     Významným výsledkom práce Komisie v poslednom období bolo zabezpečenie prístupu slovenskej výskumnej a vývojovej komunity do ESRF (European Synchrotron Radiation Facility). Ide o medzinárodné vedecké centrum so sídlom vo francúzskom meste Grenoble. Nachádza sa tu synchrotrónový urýchľovač 3. generácie, ktorý sprostredkúva pohľad do vnútra hmoty na úrovni nanometrov. Je široko využívaný predovšetkým pri výskume v oblasti fyziky tuhých látok, materiálových vied, geofyziky, chémie, medicíny, štruktúrnej mikrobiológie či nanotechnológie.
     Medzi prednášajúcimi tohto ročníka medzinárodného podujatia nebudú chýbať významné vedecké osobnosti, akými sú napr. Serguei Molodtsov - vedecký riaditeľ XFEL, Adrian Mancuso - vedecký pracovník XFEL zodpovedný za biologickú experimentálnu stanicu SPB (Single Particle Bioimaging) či ďalší odborníci na FEL aplikácie (napr. prof. Henry Chapman, popredný svetový odborník pre experimenty v štrukturálnej biológii).
     Súčasťou pracovného programu Zimnej školy 2014 budú aj diskusie pri okrúhlom stole venované problematike XFEL a  ESRF. Viac informácií o podujatí je možné nájsť na internetovej stránke www.vedatechnika.sk.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku