V Podbrezovej povzbudila maturantov na prahu dospelosti aj štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová

01.06.2018
      Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová sa včera zúčastnila na slávnostnom odovzdávaní maturitných vysvedčení absolventom Súkromnej strednej školy hutníckej a Súkromného gymnázia Železiarní Podbrezová.
      Vo svojom príhovore vyzdvihla prínos Podbrezovej k hospodárskemu napredovaniu regiónu a našej krajiny a za oblasť školstva vyjadrila osobnú vďaku.
     "Dnešné odborné vzdelanie znamená vzhľadom na technologický pokrok niečo iné, ako pred mnohými desaťročiami. Je veľkou devízou, že vďaka kvalitnému vzdelaniu môžeme držať krok s novými technológiami. Zároveň ovládať moderné zariadenia, programovať a manažovať súčasné výrobné postupy," uviedla okrem iného Oľga Nachtmannová.
     Štátna tajomníčka rovnako ocenila overené postupy práce s ľuďmi v oblasti personálneho manažmentu a vzdelávania kvalifikovaných odborníkov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku