V Piešťanoch sa bude konať celoštátna prehliadka SOČ

23.04.2012

     Tento týždeň sa v Piešťanoch uskutoční 34. ročník celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). V dňoch 24. - 27. apríla 2012 na nej bude súťažiť spolu 272 stredoškolákov v 17 súťažných odboroch. Vyhlasovateľom SOČ je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizátorom je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Celoštátnu prehliadku SOČ zabezpečuje Hotelová akadémia (HA) Ľudovíta Wintera v Piešťanoch v spolupráci so Strednou odbornou školou záhradníckou na Brezovej 2 v Piešťanoch.
    Slávnostné otvorenie podujatia je naplánované na stredu 25. apríla 2012 v Dome umenia (Kúpeľný ostrov Piešťany) o 19.30 hod. Žiaci budú obhajovať svoje práce vo štvrtok 26. apríla 2012. V ten istý deň o 19.30 hod.  sa uskutoční v Dome umenia aj slávnostné vyhodnotenie celoštátnej prehliadky.
     Súťaž je sprístupnená verejnosti a informácie o jej priebehu budú denne aktualizované na webovej stránke HA Ľudovíta Wintera (www.hastropy.sk).

     Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia na stredných školách. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže v oblasti prírodných, spoločenských, ekonomických či technických vied. Jej cieľom je okrem iného prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov SŠ a viesť ich k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu úloh.

  Zoznam súťažných odborov:
- Problematika voľného času
- Matematika, fyzika
- Chémia, potravinárstvo
- Biológia
- Geovedy (geografia, geológia, geodézia)
- Zdravotníctvo
- Pôdohospodárstvo a životné prostredie
- Hotelierstvo a cestový ruch
- Strojárstvo, hutníctvo, doprava
- Stavebníctvo a interiérový dizajn
- Informatika
- Elektronika, elektrotechnika a telekomunikácie
- História, politológia, filozofia, právne vedy
- Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
- Ekonomika a riadenie
- Teória kultúry, umenie, umelecká odevná tvorba
- Pedagogika, psychológia, sociológia

 Bratislava 23. apríl 2012

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku