V Petržalke súťažili žiaci v zachraňovaní života

04.06.2018
     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová sa v nedeľu 3. júna 2018 zúčastnila súťaže v poskytovaní prvej pomoci „Dieťa života“, ktorá sa konala pod odbornou garanciou Slovenského Červeného kríža.
      Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR pri príležitosti osláv MDD v Sade Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke. Žiaci základných a stredných škôl súťažili v päťčlenných družstvách na štyroch súťažných stanovištiach v poskytovaní prvej pomoci. Zmerali si navzájom sily v ošetrovaní rán, oživovaní v prípadoch neprítomnosti dýchania, poruchách vedomia, poraneniach kostí a kĺbov, ako aj pri popáleninách či resuscitácii.  
    Štátna tajomníčka spolu s prezidentom SČK Viliamom Dobiášom ocenila víťazné tímy mladých záchranárov zo ZŠ Nové Zámky a zdôraznila význam osvety v oblasti poskytovania prvej pomoci u detí i dospelých.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku