V Paríži podpísali dohodu o spolupráci v oblasti vzdelávania medzi Slovenskom a Francúzskom

23.11.2016
     Slovensko a Francúzsko budú spolupracovať v oblasti vzdelávania a vedy aj nasledujúce roky. Počas historicky prvej oficiálnej návštevy prezidenta SR Andreja Kisku vo Francúzsku to potvrdil podpís Dohody v oblasti školstva, jazykového vzdelávania, univerzitnej a vedeckej spolupráce medzi ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ministrom zahraničných vecí a medzinárodného rozvoja Francúzskej republiky na roky 2016 – 2019.
     Uvedená dohoda bola podpísaná 22. novembra 2016 v Paríži mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky v Paríži Marekom Eštokom, a mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Francúzskej republiky v Bratislave Christophe Leonzim.  
     V rámci dokumentu sa obidve zmluvné strany zaviazali k vzájomnej spolupráci v oblasti výučby francúzskeho jazyka na Slovensku a slovenského jazyka vo Francúzsku, s osobitným dôrazom na spoluprácu v oblasti bilingválnych slovensko-francúzskych sekcií na slovenských gymnáziách, podpore výučby na Súkromnej ZŠ s MŠ francúzsko-slovenskej v Bratislave, spolupráci v oblasti odborného vzdelávania na stredných školách, ďalšieho vzdelávania učiteľov francúzskeho jazyka, pôsobenia lektorov jazyka oboch zmluvných strán, jazykového vzdelávania nepedagogických odborníkov, výmeny informácií a dokumentácie o školských systémoch a ich vývoji.
     Špeciálna pozornosť je v dohode venovaná aj univerzitnej a vedeckej spolupráci, vrátane opatrení na uľahčenie výmenných programov v tejto oblasti.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku