V Nových Zámkoch vyhodnotili 26. ročník súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

11.06.2018
     Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa minulý týždeň v Nových Zámkoch uskutočnilo celoslovenské vyhodnotenie 26. ročníka súťaže „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. 
     V historických priestoroch „Jazdiarne“ boli vo štvrtok 7. júna 2018 vyhlásené výsledky tejto celoštátnej súťaže žiakov v písaní slohových prác, ktorá rozvíja a prehlbuje záujem detí a mládeže o materinskú reč. Umožňuje im tiež vlastnými výrazovými prostriedkami vyjadriť vzťah k slovenčine a Slovensku. Súťaž je pokračovaním Bernolákovho a Štúrovho odkazu. Práve pamiatku Antona Bernoláka si účastníci podujatia uctili položením vencov k jeho soche na Hlavnom námestí.
     Vo svojom príhovore štátna tajomníčka vyzdvihla fakt, že do súťaže sa zapojili žiaci všetkých vekových kategórií od prvákov na základných školách až po maturantov na stredných školách.
     „Vítame, že do súťaže sa pravidelne zapájajú aj žiaci zo zahraničia, deti našich krajanov,“ pripomenula okrem iného Oľga Nachtmannová. V tejto kategórii súťažilo spolu 115 žiakov zo Srbska, Maďarska, Chorvátska, Írska, Veľkej Británie, Rakúska, Rumunska a Ukrajiny.

     Vyhlasovateľmi súťaže sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Štátny pedagogický ústav, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku