V novom školskom roku začne oficiálne fungovať 25 nových škôl, 18 zaniklo

13.08.2015
     Spolu 25 nových materských, základných a stredných škôl bolo zatiaľ zaradených do siete škôl a školských zariadení a otvoria sa pre deti a žiakov v školskom roku 2015/16.
     Najväčší prírastok zaznamenali v tomto roku materské školy, ktorých pribudne hneď 19. Dve nové škôlky otvoria v Prešove a Trenčíne, po jednej by malo v tejto chvíli vzniknúť v Bratislave, Rovinke, Trnave, Nitre, Šali, Zlatých Moravciach, Liptovskom Hrádku, Vavrečke, Žiline, Banskej Bystrici, Humennom, Svite, Košiciach, Moldave nad Bodvou a Spišskej Novej Vsi. V prevažnej väčšine ide o materské školy súkromné a cirkevné.
     Základných škôl pribudne spolu päť – v Plaveckom Štvrtku, Partizánskom, Rimavskej Sobote, Košiciach a Moldave nad Bodvou. Jediná nová stredná škola – gymnázium – vznikne v Moldave nad Bodvou.
     Naopak, definitívne zaniklo spolu 14 základných škôl, pričom polovica z nich v Prešovskom kraji. K 31. augustu 2015 boli zrušené aj štyri stredné školy – stredná odborná škola (SOŠ) vo Vrbovom, obchodná akadémia v Ilave, SOŠ podnikania v Trenčíne a súkromné gymnázium v Snine. Dôvodom zrušenia škôl bol predovšetkým nízky počet žiakov.
     Dôležité: Proces zaraďovania a vyraďovania zo siete škôl a školských zariadení stále nie je uzavretý a do 1. septembra 2015 tak ešte môžu nejaké školy pribudnúť či byť zrušené.

Ilustračné foto
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku