V Nitre sa dnes stretli zástupcovia reprezentácií vysokých škôl

13.12.2016
     Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2017, ako aj Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania boli hlavnými témami 79. riadneho zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie (SRK).
     Na stretnutí rektorov, ktoré sa konalo dnes na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, sa zúčastnil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. Ten v úvode svojho vystúpenia vyjadril potešenie v súvislosti s významným navýšením rozpočtu pre vysoké školy na rok 2017. Rovnako prítomných informoval o aktuálnom plnení úloh v oblasti pripravovanej reformy vzdelávania. Pri tejto príležitosti Peter Plavčan povedal: „Radi by sme pripravili nultý akčný plán k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania na začiatku roku 2017, a to už s úlohami na rok 2017." Svoj záujem participovať na príprave tohto významného dokumentu deklarovali aj samotní rektori, a to vo forme jeho pripomienkovania a predkladania ďalších návrhov.
     O aktuálnych otázkach hovoril minister so zástupcami vysokých škôl aj na zasadnutí Rady vysokých škôl, na ktorom sa zúčastnil po rokovaní SRK.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku