V Nitre otvorili nové laboratória Fakulty prírodných vied UKF

13.06.2018
     Výskumníkom a študentom Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa otvárajú nové možnosti. Včera tam slávnostne uviedli do prevádzky nové Výskumné laboratóriá, ktoré boli vybudované za finančnej podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Rezort školstva na slávnostnej akcii zastupovala štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová.
     Laboratória sú vybavené najmodernejšou technikou a sú určené na realizáciu výskumných úloh najmä v oblasti agrobiológie živočíchov a biomedicíny, ako aj pre potreby praxe.
     Na troch podlažiach budovy sa nachádzajú laboratóriá biológie stresu rastlín, embryotechnológií a laboratóriá molekulárnej biológie. Špičkové pracovisko vedeckého výskumu v Nitre ponúkne vedcom prístup k najmodernejším technológiám.
     V rámci programu absolvovala štátna tajomníčka prehliadku priestorov laboratórií, počas ktorej vedeckí pracovníci prezentovali výskumné možnosti jednotlivých laboratórnych pracovísk. Štátna tajomníčka konštatovala, že synergia praktického vedeckého bádania a vysokoškolskej výučby majú nepochybne významný vplyv na uplatnenie absolventov v praxi.
      „Novootvorené Výskumné laboratóriá Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa prispievajú k ďalšej úspešnej propagácii prírodných vied, najmä biológie,“ uviedla Oľga Nachtmannová.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku