V Národnej cene SR za kvalitu získalo ministerstvo školstva ocenenie za zlepšenie výkonnosti

09.11.2010

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR získalo ocenenie za zlepšenie výkonnosti v súťaži Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 2010 podľa modelu CAF (Common Assessment Framework - Spoločný systém hodnotenia kvality). Na slávnostnom odovzdávaní cien za účasti prezidenta SR Ivana Gašparoviča si ho včera z rúk predstaviteľov Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR prevzali vedúci služobného úradu MŠVVaŠ SR Miroslav Siváček a riaditeľka osobného úradu Danka Kapucianová.
     V kategórii určenej pre štátnu správu bolo MŠVVaŠ SR ako jediné ministerstvo ocenené spolu s ďalšími dvoma organizáciami. „Som veľmi rád, že sa naše ministerstvo zapojilo do súťaže a úspešne v nej obstálo. Dosiahnuté výsledky považujem za dobrý štartovací bod k reálnemu zlepšeniu kvality práce ministerstva v budúcich rokoch," uviedol po prevzatí ocenenia Miroslav Siváček.
     MŠVVaŠ SR implementuje model hodnotenia kvality už od roku 2003, keď sa zapojilo ako jeden z prvých ústredných orgánov štátnej správy do Pilotného projektu CAF. V rokoch 2003, 2004, 2006 a 2008 ministerstvo vypracovalo samohodnotiace správy a v roku 2009 sa prvýkrát zúčastnilo súťaže Národná cena SR za kvalitu a získalo ocenenie za zapojenie. MŠVVaŠ SR pomáha presadzovať a zavádzať model hodnotenia kvality CAF aj v ďalších organizáciách a inštitúciách v rezorte školstva, ako aj na verejných vysokých školách.
Fotogaléria

Bratislava 9. november 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku