V Múzeu špeciálneho školstva sa tlačilo trojrozmerne

16.03.2015
      Takmer 260 žiakov a študentov z levočských všeobecných i špeciálnych škôl, frekventanti Rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých či zamestnanci Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu – účastníci podujatia „Nauč sa, vytvor, zverejni“ sa stretli na netradičnom kreatívnom priestore.
     „Široká verejnosť  videla a nevidiaci aj hmatom spoznali vytlačené 3D predmety – rozkladacie srdce,  ale aj celé ľudské srdce, dievčenské náramky, pohyblivých sloníkov, hlavonožca, vyhynutého trilobita, vtáčia kŕmidlo, miniatúrne čajníky, busty, hrad Beckov, alebo napríklad aj repliku slepeckého bodadla, ktoré v minulosti nevidiaci používali pri písaní Braillovým písmom“, hovorí Štefánia Petreková, vedúca múzea.
     Múzeum špeciálneho školstva organizovalo v dňoch 9. až 11. marca podujatie, na ktorom priblížilo širokej verejnosti praktické využitie 3D technológií v každodennom živote. Počas praktických a zážitkových workshopov si mladí ľudia vyskúšali tvorivé kreslenie pomocou 3D pera, osvojili teoretické základy 3D modelovania, či prácu s 3D tlačiarňou. Ing. Jozef Vaško, odborný garant podujatia a šéf slovenského FabLabu, návštevníkov zasvätil nielen do týchto techník, ale nevidiacim sprístupnil vnímanie 3D tlačiarne hmatom.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku