V Lučenci sa môžu pochváliť kvalitnými strednými školami

23.06.2016
     Minister školstva Peter Plavčan v rámci výjazdového rokovania vlády SR navštívil aj dve stredné školy v Lučenci - Gymnázium B. S. Timravy a Strednú odbornú školu (SOŠ) hotelových služieb a dopravy.
     V gymnáziu, ktoré patrí medzi najstaršie vzdelávacie inštitúcie na Slovensku, si minister so záujmom prezrel viaceré učebne, aby sa zoznámil s materiálno-technickými podmienkami školy. Zúčastnil sa aj na klasifikačnej porade, kde sa pred blížiacimi prázdninami uzatvárali známky. Otázky ministra školstva preto smerovali k študijným výsledkom tried a úspechom jednotlivých žiakov. Odpoveď členov pedagogického zboru ho potešila, pretože škola sa môže pochváliť veľmi dobrými výsledkami nielen žiakov 8-ročného, ale aj 4-ročného gymnázia.
    S výborným prospechom majú žiaci lučeneckého gymnázia šancu uspieť pri uchádzaní sa o štúdium na vysokej škole. Ako sa minister Plavčan dozvedel, vo vysokoškolskom štúdiu chce pokračovať 94 % absolventov tejto školy.
sos_lucenec     Ďalšou školou, ktorú si minister Plavčan v Lučenci navštívil, bola SOŠ hotelových služieb a dopravy. Prezrel si priestory školy, vrátane pracovísk odborného vyučovania, keďže učitelia a žiaci môžu využívať autoservis, prevádzky kaderníctva, kozmetiky, reštauračných služieb, cukrársku výrobu a školský majetok s koňmi.
     Minister taktiež ocenil, že škola je ako jediná na Slovensku zapojená hneď do troch pilotných programov overujúcich nové formy vzdelávania. V rámci Združenia automobilového priemyslu patrí medzi 13 škôl vybraných na prípravu a výchovu odborníkov pre automobilový priemysel. Druhý program s názvom Gastro sa realizuje v rámci EÚ a je zameraný na rozvoj a skvalitnenie gastronómie. Jeho cieľom je zjednotenie odbornej prípravy kuchárov, čašníkov, cukrárov, pekárov a mäsiarov, aby ich kvalifikácia mohla byť uznaná v rámci Európskej únie. Tretí pilotný program je venovaný rozvoju informačno-komunikačných technológií, na ktorých škola spolupracuje so Štátnym inštitútom odboru vzdelávania pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku