V Liptovskom Jáne sa diskutuje o vedeckom výskume na svetovej úrovni

02.02.2011

     Celkovo 107 vedcov, doktorandov i študentov vysokých škôl z deviatich krajín sveta sa v týchto dňoch zišlo v Liptovskom Jáne na Zimnej škole synchrotrónového žiarenia 2011. Podujatie organizuje v dňoch 31. januára až 4. februára 2011 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, medzinárodné konzorcium CENTRALSYNC a Slovenská spektroskopická spoločnosť.
     Jeho cieľom je podporiť prenos vedomostí, skúseností a know-how smerom od skúsených a renomovaných vedcov k mladej generácii študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Oficiálna časť zimnej školy sa začala včera 1. februára 2011.
     Medzi prednášajúcimi nechýbajú také významné osobnosti ako generálny riaditeľ medzinárodného vedeckého centra European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) v Grenobli Francesco Sette či dvaja vedeckí riaditelia medzinárodného vedeckého centra European X-Ray Free-Electron Laser Facility (XFEL) GmbH Thomas Tschentscher a Sergej Molodcov. Dopĺňajú ich ďalší vedeckí pracovníci týchto dvoch vedeckých centier, na ktorých participuje aj Slovenská republika.
     Slovenskú vedeckú obec zastupujú Marcel Miglierini ako riaditeľ zimnej školy, zástupca SR v konzorciu CENTRALSYNC a predstaviteľ Slovenskej spektroskopickej spoločnosti, predseda Komisie MŠVVaŠ SR pre spoluprácu s XFEL Pavol Sovák, ako aj viacerí odborníci v úlohe prednášateľov.

Fotogaléria

ESRF je medzinárodné vedecké centrum so sídlom vo francúzskom meste Grenoble. Nachádza sa tu synchrotrónový urýchľovač 3. generácie, ktorý sprostredkúva pohľad do vnútra hmoty na úrovni nanometrov. Je široko využívaný predovšetkým pri výskume v oblasti fyziky tuhých látok, materiálových vied, geofyziky, chémie, medicíny, štruktúrnej mikrobiológie či nanotechnológie.
Zariadenie je zdrojom vysoko intenzívneho synchrotrónového svetla, ktorého vybrané parametre sú jedinečné a v súčasnosti v Európe nedosiahnuteľné na iných urýchľovačoch. Vo svete existujú len ďalšie dve podobné zariadenia s podobnými parametrami,  a to v USA a v Japonsku. Slovenská republika sa do ESRF zapojila prostredníctvom konzorcia CENTRALSYNC, ktoré združuje ČR, SR a Maďarsko. V súčasnosti je Slovensko predsedajúcou krajinou tohto konzorcia.

European XFEL GmbH je medzinárodné vedecké centrum so sídlom v nemeckom Hamburgu. Ide o európsky projekt 3,4 km dlhého RTG lasera, ktorý bude zdrojom RTG žiarenia výnimočných kvalít presahujúcim všetky súčasné svetové zdroje. Umožní prelomový výskum v širokom spektre vedných oblastí, ako je biológia, výroba nových liečiv na najzávažnejšie choroby ľudstva, pri vývoji nových materiálov, pri základnom výskume plazmy. Ukončenie výstavby sa plánuje v roku 2014 a o rok neskôr by malo byť v úplnej prevádzke. Slovenská republika vstúpila do tohto medzinárodného vedeckého centra v roku 2009 ako jeden zo spoluzakladateľov a zároveň akcionárov s 1 %-ným podielom. Preto má právo zapojiť sa do výskumu a vývoja zariadenia už počas jeho konštrukcie a ako jedna z prvých sa môže zapojiť do realizácie projektov na zariadení. Zároveň spolurozhoduje o podmienkach vstupu ďalších krajín do European XFEL GmbH a bude rozhodovať o podmienkach pre užívateľov zariadenia XFEL.

Bratislava 2. február 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku