V Kecerovciach otvoria už piatu modulovú školu

05.09.2014
     Nový školský rok prinesie deťom z obce Kecerovce pri Košiciach aj novú školu. V rámci projektu výstavby modulových škôl tam už finišujú so záverečnými prácami a nové priestory by mali otvoriť ešte v priebehu septembra.
     Na nové triedy, vrátane telocvične, sa tak môžu tešiť prváci, ako aj žiaci ďalších ročníkov prvého stupňa. Celkovo sa už v prvej etape projektu podarilo vybudovať či rozšíriť kapacity základných škôl aj v Stráňach pod Tatrami, Podhoranoch, Krížovej Vsi a Jarovniciach.
     Projekt, ktorý realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s rezortom financií, splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity a predstaviteľmi regiónov, pokračuje aj v roku 2014. Po pozitívnych ohlasoch v regiónoch a ďalšom dopyte zo strany obcí, vláda SR vyčlenila na ďalšie modulové školy sumu 3 milióny eur.
      Vďaka tomu sa rozbehla výstavba v ďalších obciach - Chminianskych Jakubovanoch, Jurskom, Gemerskej Vsi, Muránskej Dlhej Lúke, Dunajskej Lužnej, Miloslavove, Stráňach pod Tatrami a Žehre. Do druhej etapy projektu sú zapojené aj Podhorany a Jarovnice.
      Celý projekt ráta s významnou spoluúčasťou obce, ktorá zabezpečuje projektovú dokumentáciu, pozemok a ďalšiu nevyhnutnú infraštruktúru. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s Ministerstvom financií SR zabezpečí finančné zdroje pre modulový systém výstavby školy s 8 triedami za 200 000 eur. Ide pritom o zhruba štvrtinu finančných prostriedkov, ktoré by stálo postavenie murovanej budovy.
     Obce sa mohli uchádzať o podporu na projektovú dokumentáciu do 14. apríla 2014 aj v rámci Výzvy na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivej situácie marginalizovaných rómskych komunít, ktorá je v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR – Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK). Úrad informoval obce, v ktorých sa mali stavať modulové školy, o možnosti získať finančné prostriedky aj na tento účel z Dotačnej schémy MV SR – ÚSVRK.

Ilustračné foto: TASR
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku