V Jasnej sa na medzinárodnej konferencii zišli odborníci z univerzít, výskumu a súkromného sektoru

28.09.2016
     Možnosti spolupráce univerzít a firiem vo vede a výskume, najnovšie technológie a vzdelávacie trendy pre univerzity, skúsenosti s praxou študentov, inšpirácie z domácej aj zahraničnej scény. To boli témy, ktoré riešili účastníci netradičnej konferencie UNIVERSITY DAY, ktorá sa konala 22.a 23. septembra v Jasnej.
     Medzi kľúčové témy panelových diskusií patrili možnosti spolupráce vo vede a výskume medzi univerzitami a súkromným sektorom, podpora takejto spolupráce z európskych fondov, spracovávanie dát a výmena skúseností, atraktívne modely výučby, duálne vzdelávanie v praxi, ale aj bezpečnosť dát a ochrana ich obsahu v ére mobility.
     Medzi najlepšie hodnotené patrila panelová diskusia „Vzdelávanie v 21. storočí“, ktorej sa zúčastnil riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., spolu s ďalšími zástupcami akademickej obce, technologickými lídrami, riaditeľmi veľkých podnikov a odborníkmi zo zahraničných univerzít, ako je napríklad Burton Lee, konzultant, nezávislý poradca a inovátor zo Stanford University v Kalifornii.  
      „Táto konferencia mala odpovedať na viaceré otázky. Napríklad, či sú dnešní študenti pripravení pre prax, ako pokročila modernizácia vzdelávania vďaka technológiám, ale aj to, aké sú skúsenosti a výsledky s praxou študentov v súkromnom sektore. Tvorivé, pozitívne a inšpiratívne panelové diskusie a výmena skúseností z krajín EÚ, transfer poznatkov a technológií, to všetko prinieslo veľa podnetných myšlienok v oblasti modernizácie vzdelávania pre zástupcov akademickej obce, nové informácie pre tvorcov technológií a veľký potenciál pre ďalšiu vzájomnú spoluprácu, ale aj viac praxe v študijných programoch na vysokých školách“, uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku