V Izraeli sa rokovalo o vedecko-technickej spolupráci medzi MŠVVaŠ SR a MVaT IL

18.05.2017
     Zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod vedením ministra Petra Plavčana rokovali so zástupcami Ministerstva vedy a techniky štátu Izrael, ktorých viedol izraelský minister Ofir Akunis. Pracovné stretnutie na tému vedecko-technickej spolupráce sa uskutočnilo na pôde izraelského parlamentu (Knesset) v Jeruzaleme 17. mája 2017.
     Výsledkom stretnutia bol podpis spoločnej dohody medzi oboma stranami v oblasti vedy, výskumu a technológií. Obsahom tejto dohody je finančná podpora projektov slovenských a izraelských vedcov v rokoch 2018 a 2019, na ktorú by následne mala nadviazať aj priamo podpora výskumných inštitútov a univerzít.
     Ide o podporu v dvoch programových oblastiach: jeden program sa týka rozvoja regiónov a druhý program zase rozvoja informačných technológií (najmä s dôrazom na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti). Vyčlenené finančné prostriedky by mali predstavovať finančný rámec vo výške 500 000 EUR na celé obdobie (roky 2018-2019 spolu).
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku