V Humennom sa dnes začínajú školiť učitelia azylantov

09.02.2016
     Dvanásť skúsených slovenčinárov, dejepisárov a zemepisárov absolvuje v Humennom školenie k výučbe azylantov. Pre zjednodušenie adaptačného procesu totiž ministerstvo školstva v spolupráci s Centrom ďalšieho vzdelávania UK Bratislava pripravilo špeciálny vzdelávací program. V rámci neho sa azylanti budú učiť slovenčinu, ale aj slovenské reálie.
     „Zaujímavosťou je, že výučba nebude prebiehať v tábore, ale na miestnom gymnáziu a v prípade učiva dejepisu alebo zemepisu dokonca v teréne. Lektori ich zoberú napríklad do skanzenu alebo do múzea,“ povedal minister školstva Juraj Draxler.
     Ide o historicky prvý program jazykovej prípravy pre azylantov. Zatiaľ sa týka dospelých, následne by sa mali integrovať aj ich deti do škôl a to po plánovanom transfere do Nitry.
     „V rámci adaptačného procesu pripravujeme aj ďalšie školenia a kurzy – napríklad legislatívne minimum alebo aj miestnu kuchyňu. Treba si uvedomiť, že Slovensko nie je ich prechodná, ale cieľová krajina,“ povedala – riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania UK Janka Chládecká.
     Lektori absolvujú školenie dnes a zajtra – výučba azylantov začína od pondelka 15. 2. 2016 a potrvá tri týždne. Každý deň sa bude vyučovať šesť hodín.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku