V estónskom Talline sa uskutočnilo neformálne stretnutie ministrov krajín EÚ zodpovedných za výskum

25.07.2017
     V estónskom Talline dnes rokovali na neformálnom stretnutí ministri členských štátov EÚ zodpovedných za výskum. Slovenskú republiku na stretnutí zastupovala štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová.
     Prvá časť stretnutia bola venovaná zdôvodneniu podpory ambicióznych investícií do výskumu a inovácií na národnej i európskej úrovni. Ministri diskutovali o rozsiahlom vplyve a spoločenskom prínose investícií do vedy. 
     Zhodli sa na tom, že sú potrebné silnejšie a presvedčivejšie argumenty na prekonanie nedostatočného financovania európskeho výskumu a inovácií. Existuje množstvo dôkazov, že investície do vedy majú veľmi vysokú ekonomickú mieru návratnosti, avšak ich vplyv na kvalitu života je ťažšie merateľný.
 „Rada by som zdôraznila úlohu nás politikov, a to tak na národnej, ako aj európskej úrovni. Je potrebné, aby sme sa viac zapájali do propagácie výsledkov výskumu a inovácií, prezentovali ich úspechy a priblížili tak vedu ľuďom,“ uviedla v tejto súvislosti štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová.
     V druhej časti stretnutia ministri diskutovali o možnostiach zvýšenia súdržnosti a otvorenosti európskeho výskumu a inovačných partnerstiev. Diskusia sa opierala o výsledky  strednodobého hodnotenia rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020.  Z hodnotenia vyplýva, že v porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa program stal komplexnejším a atraktívnejším. Na druhej strane sa stal nadmerne komplikovaným a to aj kvôli narastajúcemu počtu partnerských nástrojov.
      Účastníci stretnutia skonštatovali, že v procese prípravy budúceho rámcového programu je potrebné vyhodnotiť efektívnosť všetkých výskumných a inovačných partnerstiev  a prispieť  k ďalšiemu zjednodušovaniu európskeho finančného rámca. 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku