V Dunajskej Strede sa diskutovalo o reforme regionálneho školstva

19.01.2017
     Z iniciatívy štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka v spolupráci s odborom školstva sa včera v priestoroch Mestského úradu v Dunajskej Strede  uskutočnilo stretnutie k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania pod názvom Učiace sa Slovensko pre oblasť regionálneho školstva.
     Zúčastnili sa ho riaditeľ Inštitútu vzdelávacej politiky Matej Šiškovič a členovia expertného tímu ministra školstva Ivan Juráš a Vladimír Burjan. Zúčastnili sa ho aj poslanci NR SR, členovia výboru pre vzdelávanie Eva Smolíková a Péter Vörös.
     Úvodným prejavom otvoril diskusné stretnutie štátny tajomník Peter Krajňák, po ktorom nasledovala prezentácia externých poradcov ministra školstva k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko a podnetná diskusia. Priniesla so sebou množstvo myšlienok a motívov zo strany prítomných riaditeľov škôl a učiteľov.
    „Týmto stretnutím sme zasiali myšlienku reformy školstva v tomto regióne a verím, že záujem o účasť a diskusiu na podobných stretnutiach bude zo strany učiteľov a riaditeľov aj naďalej,“ zhodnotil na záver stretnutie P. Krajňák.
     Podobné stretnutie je naplánované koncom januára na východe republiky - v Prešove, kde sa podobným spôsobom uskutoční diskusné fórum.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku