V Dolnom Kubíne odovzdávali ocenenia učiteľom a pedagogickým zamestnancom za účasti ŠPÚ

05.04.2019
     V Dome kultúry v Dolnom Kubíne si prebrali ocenenia učitelia, pedagogickí zamestnanci materských škôl, základných škôl, špeciálnych škôl, stredných škôl a gymnázií aj z Centra voľného času zo Žilinského samosprávneho kraja. Poďakovanie im patrilo za ich dlhoročnú, obetavú, kreatívnu či inovatívnu prácu vo výchovno-vzdelávacom procese.
     Tento rok odovzdal ocenenia generálny tajomník služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mário Schrenkel spolu s prednostom Okresného úradu v Žiline Michalom Lavríkom. Na slávnostné odovzdávanie ocenení, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov v Dolnom Kubíne, prišiel opäť aj riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.
     „Podujatia, na ktorých preukážeme verejne vďačnosť učiteľom a pedagogickým zamestnancom za ich dlhoročnú statočnú prácu pri výchove a vzdelávaní detí a mládeže je zadosťučinením za ich obetavosť  a starostlivosť o mladú generáciu. Je to určite aj povzbudenie a motivácia pre pokračovanie v tejto činnosti aj do budúcnosti aj pre tých učiteľov a zamestnancov škôl, ktorí tu dnes neboli ocenení. Som preto presvedčený, že ani na takúto formu ocenenia učiteľov a nepedagogických zamestnancov škôl nesmieme zabúdať,“  povedal riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku