V českom Chebe si svoje znalosti z histórie opäť otestovali aj gymnazisti zo Slovenska

24.11.2017
      Za účasti štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej sa včera v českom Chebe konalo finálové kolo Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR. Témou tohtoročného XXVI. ročníku bolo obdobie rokov 1949 – 1967 s názvom „Roky strachu a nádeje“.
     Krajských kôl sa zúčastnili trojčlenné tímy z 281 gymnázií (192 z ČR a 89 zo SR) a do finále vo veľkej sále Fakulty ekonomické Západočeské univerzity sa prebojovalo 75 najlepších z nich. Toto podujatie je roky najväčším stretnutím stredoškolských študentov oboch krajín. V priebehu súťaže študenti prezentujú svoje vedomosti v písomných testoch.
     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová vo svojom príhovore vyzdvihla fakt, že predmetové olympiády a postupové súťaže sú neodmysliteľnou integrálnou  súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu. Sú tiež neodmysliteľným zdrojom vyhľadávania talentov a pomáhajú ich rozvoju. Dejepisná súťaž vyhľadáva talentovaných žiakov s hlbším záujmom o históriu a pestuje u mladej generácie pozitívny vzťah k histórii, najmä k dejinám oboch našich národov.
      Za zmienku stojí vyzdvihnúť úsilie žiakov z Galanty, ktorí úspešne reprezentovali nielen svoje Gymnázium Janka Matúšku, ale zároveň aj celú Slovenskú republiku 5. miestom medzi všetkými účastníkmi súťaže.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku