V Bruseli rokovali európski ministri o programe Horizon Europe

17.10.2018
     Výskumné oblasti misií a partnerstiev v rámci pripravovaného programu na podporu vedy Horizon Europe na roky 2021 – 2027 boli témou pracovného obeda ministrov členských štátov EÚ za účasti eurokomisára pre vedu, výskum a inovácie Carlosa Moedasa, ktorý sa uskutočnil v pondelok 15. októbra 2018 v Bruseli. Slovenskú republiku na ňom zastupovala štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová.
     Európska komisia oficiálne predstavila  návrh okruhov výskumných tém z oblasti digitalizácie (kvantové technológie), zdravia (boj proti rakovine u detí), čistej a uhlíkovo neutrálnej Európy (rieky a vodné zdroje, mestá) a udržateľného poľnohospodárstva (obnovenie zdravia pôdy). Cieľom je v budúcnosti realizovať vybraný okruh celého portfólia projektov – tzv. misií, ktoré budú mať priamy dopad na riešenie spoločenských výziev a problémov. Navrhnuté oblasti vychádzajú z verejnej diskusie realizovanej zo strany Európskej komisie.
     Účastníci stretnutia sa venovali aj novo navrhovaným inštitucionálnym partnerstvám, ktoré združia partnerov z verejného a súkromného sektora s cieľom prepojiť na európskej úrovni spoločné výskumné agendy. Združením finančných prostriedkov z národných a európskych zdrojov by partnerstvá mali prispieť k podpore širokého okruhu výskumných a inovačných aktivít od základného výskumu až po vedúce postavenie priemyslu.
    V rámci svojho vystúpenia štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová potvrdila záujem Slovenskej republiky participovať na procese definovania oblastí, ako aj finálnych tém misií a partnerstiev. Z pohľadu Slovenskej republiky je mimoriadne dôležité, aby sa do ich prípravy zapojili všetky členské štáty prostredníctvom svojich zástupcov v pripravovaných radách misií. Slovenská republika víta aj diskusiu k novým partnerstvám, avšak priestor pre ich realizáciu vidí predovšetkým tam, kde je možné garantovať európsku  pridanú hodnotu. Štátna tajomníčka vyzdvihla potrebu komplementarity zdrojov v rámci programu Horizon Europe a štrukturálnych fondov EÚ pri realizácii budúcich partnerstiev.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku