V Bratislave sa uskutoční celoštátne kolo dejepisnej olympiády

03.05.2012

     V dňoch  4. až 6. mája 2012 sa v Bratislave bude konať celoštátne kolo 4. ročníka Dejepisnej olympiády žiakov základných a stredných škôl. Svoje sily si zmeria 37 súťažiacich v dvoch kategóriách pre základné školy a dvoch stredoškolských kategóriách.
     Finalistov čakajú v sobotu písomné testy, stredoškolákov následne aj ústne obhajoby predložených prác. V rámci sprievodného programu pripravili organizátori pre účastníkov celoštátneho kola okrem iného aj návštevu SNM - Archeologického múzea.
     Dejepisná olympiáda je súťaž určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl. Realizuje sa ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Jej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizačne ju zabezpečuje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. Viac informácií nájdete aj na www.olympiady.sk.

Miesto konania celoštátneho kola: Inštitút pre verejnú správu, M. Schneidera Trnavského 1/A, Bratislava - Dúbravka

Bratislava 3. máj 2012

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku