V Bratislave sa koná vedecká konferencia k vzniku Československa

18.04.2018
     V Pálffyho paláci v Bratislave sa včera začala trojdňová vedecká konferencia k 100. výročiu vzniku prvej Československej republiky pod názvom „Republika Česko - Slovensko: od monarchie k vlastnému štátu; ilúzia verzus realita“. Záštitu nad konferenciou k výročiu vzniku prvého spoločného štátu Slovákov a Čechov prevzal predseda NRSR Andrej Danko.
     Témy prednášok na konferencii, ktorú zorganizoval Politologický ústav SAV v spolupráci s Ministerstvom školstva vedy a výskumu a športu SR, Štátnym pedagogickým ústavom a ďalšími inštitúciami a organizáciami na Slovensku, mapujú vývoj slovensko-českých vzťahov od roku 1918 až do 90. rokov dvadsiateho storočia.
     „Široko koncipovaný výber tém, ktorý obsiahol obdobie od vývoja slovenskej politiky v roku 1918, cez rozpad rakúsko-uhorskej armády na území Slovenska v roku 1918, zhodnotenie podielu Slovákov v československých légiách a ich boja za spoločný štát Čechov a Slovákov, problematiku Martinskej deklarácie, hodnotenie rozvoja slovenskej kultúry a ekonomiky v rámci Československa a po roku 1945, pohľad na premeny života ľudí v slovenských regiónoch Turca, Oravy, Kysúc, Liptova, začleňovanie Podkarpatskej Rusi do nového štátu, cez obdobie SNP a obnovu Československa až po analýzu rokov po nežnej revolúcii v roku 1989, by mohol poskytnúť dosť obsiahly obraz o našich spoločných dejinách,“ zhodnotil program konferencie riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
     Prednášatelia prevažne z radov historikov a politológov zastupujú Ústav politických vied SAV,  Historický ústav SAV a Ústav štátu a práva SAV, Vojenský historický ústav v Bratislave, Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave, Vojenský historický ústav v Bratislave, Filozofickú a Právnickú fakultu Prešovskej univerzity v Prešove, Fakultu medzinárodných vzťahov VŠE v Prahe, Filozofický ústav AV ČR, Národné múzeum v Prahe, ale aj Kysucké múzeum v Čadci, Oravskú knižnicu Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne a Štátny archív v Žiline.
     Vedecká konferencia „Republika Česko-Slovensko“ v Pállfyho paláci v Bratislave potrvá do 19. apríla 2019.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku