V Bratislave sa bude konať medzinárodná konferencia o viacjazyčnosti

02.05.2019
     Pod názvom Viacjazyčnosť na Slovensku – výzvy a perspektívy. Podpora vyučovania druhého cudzieho jazyka a jazykov národnostných menšín sa v dňoch 6. a 7. mája 2019 uskutoční v Bratislave 2. ročník medzinárodnej konferencie zameranej na otázky vyučovania cudzích jazykov. Podujatie organizuje Štátny pedagogický ústav, priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     Konferencia je určená pre riaditeľov základných a stredných škôl, ďalších členov vedenia školy,  učiteľov cudzích jazykov v základných a stredných školách, CLIL učiteľov, učiteľov škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a škôl s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny, učiteľov jazykových škôl,  ako aj  iných odborníkov, ktorí sa zaoberajú jazykovým vzdelávaním.
     Cieľom konferencie je vytvoriť platformu pre výmenu skúseností, príkladov dobrej praxe a diskusiu na tému súčasného vývoja v oblasti jazykového vzdelávania na Slovenskua prezentovať výsledky experimentálneho overovania metodiky CLIL v nižšom strednom vzdelávaní so zámerom podporiť vyučovanie cudzích jazykov a jazykov národnostných menšín v základných a stredných školách. Pracovnými jazykmi konferencie budú (v abecednom poradí):  angličtina, čeština, francúzština, nemčina, maďarčina, rómčina, ruština, slovenčina, španielčina a taliančina.

Miesto: Hotel Tatra, Nám. 1. mája, Bratislava
Čas: 6. máj 2019 od 9.00 - 18.30 h, 7. máj 2019 od 9.00 - 15.00 h     
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku