V Bratislave rokovali odborníci o prevencii extrémizmu

16.10.2017
     Extrémizmus je dnes silnou témou rezonujúcou v spoločnosti a jeho prejavy sa dostávajú aj do škôl. V tejto súvislosti usporiadalo dnes 16. októbra 2017 Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave medzinárodnú konferenciu o prevencii extrémizmu v školskom prostredí. Konferencia je súčasťou medzinárodného projektu Vzdorujeme extrémizmu (Challenging Extremism) v rámci programu Erasmus+.
     „Zázračný spôsob, ako eliminovať extrémizmus, neexistuje. Jednou z možností je viesť otvorené diskusie na danú tému už v základných školách,“ povedala generálna riaditeľka Metodicko-pedagogického centra Kamila Jandzíková. „Žiaci si musia uvedomiť, že ľudia sa rodia a po celý život zostávajú rovnoprávni, aj keď nie sú rovnakí. Rôznosť ľudí však nie je handicap, naopak, je to obohatenie,“ dodala Kamila Jandzíková.
     Projekt, ktorý sa realizuje v spolupráci s vybranými školami vo Veľkej Británii (Walese) a Nemecku, je určený pre pedagogických zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi mladšieho školského veku. Cieľom je vytvoriť a po pilotných skúsenostiach prispôsobiť šesť vyučovacích hodín, ktoré sú akýmsi tréningom pre žiaka vo veku 9 až 11 rokov, aby vedel reagovať, konať, či brániť sa, pokiaľ sa dostane do akejkoľvek situácie spojenej s extrémizmom.
     Na štyroch vybraných slovenských základných školách už boli realizované dve takéto hodiny, do konca decembra by ich žiaci mali absolvovať všetky. Po tejto testovacej fáze bude nasledovať vytvorenie komplexného metodického a didaktického materiálu, ktorý by mal podporiť akéhokoľvek učiteľa na akejkoľvek škole. Učiteľ tak môže na rôznych predmetoch (etická výchova, občianska náuka, náboženská výchova, vlastiveda atď.) pomocou tohto metodického materiálu citlivo viesť žiakov k vytvoreniu si názoru na extrémizmus a posilniť jeho kompetencie a pocit bezpečnosti pri akomkoľvek kontakte s extrémizmom.
     Konferencia Vzdorujeme extrémizmu priniesla výmenu skúseností troch krajín, ako tento jav definovať a naučiť deti ho rozpoznávať. Extrémizmus sa totiž dnes často bagatelizuje. Pre deti i mladých ľudí je dôležité uvedomiť si, že prejavy extrémizmu sa môžu negatívne dotknúť aj ich samých – len preto, že sú niečím iní, ako väčšina.
     Na záver konferencie sa následne konali workshopy, na ktorých účastníci z troch krajín prezentovali svoje reálne skúsenosti z pilotných hodín projektu a tiež analyzovali doterajšie vyučovanie etických aspektov zameraných na prevenciu extrémizmu. Pripomienky a poznámky budú zahrnuté do záverečného metodického materiálu, určeného pre všetkých učiteľov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku