V Bratislave ocenili najlepšie projekty jazykového vzdelávania

28.09.2016
     Už v poradí 14. ročník súťaže Európska značka pre jazyky zavŕšili dnes v Bratislave slávnostným vyhodnotením a ocenením víťazov. Odborná komisia tento rok vybrala spomedzi 22 prihlásených projektov podporujúcich vzdelávanie v cudzích jazykoch tri víťazné – prestížne ocenenia tak putujú do stredných odborných škôl v Bratislave a Čadci, ako aj do Centra ďalšieho vzdelávania pri UK v Bratislave. Podujatie sa konalo pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana.
     „Ministerstvo školstva má veľký záujem na tom, aby sa na našich školách vyučovali cudzie jazyky čo najkvalitnejšie. Ocenenie najlepších projektov, ktoré dosiahli vo výučbe cudzích jazykov pozoruhodné výsledky a úspechy a ktoré spĺňajú náročné európske kritériá, nepochybne motivuje školy a vzdelávacie inštitúcie k ešte väčšiemu úsiliu zabezpečovať kvalitnú výučbu cudzích jazykov,“ uviedol vo svojom príhovore zástupca MŠVVaŠ SR, generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Marek Moška. Podľa neho je pozitívne, že aj Slovensko sa môže pochváliť inovačným prístupom k výučbe cudzích jazykov, ktorý má európsky rozmer a môžu slúžiť ako príklad pre ostatných.
     V tomto roku sa do súťaže prihlásilo celkovo 22 projektov jazykového vzdelávania zo škôl a ďalších inštitúcií zo všetkých krajov Slovenska, z ktorých 6 postúpilo do druhého kola hodnotenia. V ňom odborná porota vybrala troch víťazov.
     Centrum ďalšieho vzdelávania pri Univerzite Komenského v Bratislave ocenili za medzinárodný projekt s názvom Jasne – Alles klar!, ktorého cieľom bolo zvýšiť kvalitu jazykového vzdelávania so zameraním na jednotlivé profesie a odbornú terminológiu. Spoluriešiteľmi projektu boli vysoké školy a obchodné komory z Nemecka, Česka a Poľska.
     Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu v Čadci získala ocenenie za projekt zahraničnej odbornej stáže v rámci programu Erasmus+. Počas stáže sa žiaci školy oboznámili s reálnym prostredím firiem v zahraničí a jeho špecifikami, napríklad pri vedení obchodnej korešpondencie.
     Tretím oceneným projektom bol See you – see me Strednej odbornej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím v Bratislave podporený z programu EK Comenius. V spolupráci s partnerskými školami v Nemecku, Poľsku, Írsku a Turecku podporil porozumenie,  toleranciu i vzájomnú komunikáciu a spoluprácu žiakov.
     Európska značka pre jazyky je iniciatíva Európskej komisie na podporu jazykového vzdelávania, ktorá vznikla v roku 1998. Na Slovensku ju organizačne zastrešuje SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku