V Bratislave diskutovali odborníci o úlohe spoločenských a humanitných vied v súčasnej Európe

15.11.2016
     Na rastúci význam spoločenských a humanitných vied pri zvyšovaní národnej, európskej a globálnej prosperity poukazuje medzinárodná konferencia Spoločenské a humanitné vedy: Nový program pre európske výzvy, ktorá sa koná v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ v bratislavskom hoteli Saffron v dňoch od 14. do 16. novembra 2016.
     Jednou z ústredných tém bola aj otázka budovania bezpečných, tolerantných, inkluzívnych a inovatívnych spoločností. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan v otváracom príhovore zdôraznil najmä úlohu vzdelania v sociálnej inklúzii: „Ministerstvo zameriava svoje aktivity na zvýšenie kvality poskytovania vzdelávania v oblastiach osídlených obyvateľstvom z marginalizovaných, najmä rómskych komunít,“ uviedol minister.
      Zástupca generálneho riaditeľa Direktoriátu výskum a inovácie v Európskej komisii Wolfgang Burtscher zdôraznil, že nárast populizmu, radikalizmu a terorizmu sú len niektoré z titulkov hlavných správ. „Vyžadujú viac než kedykoľvek predtým, aby sa nimi zaoberal výskum v oblasti sociálnych a humanitných vied,“ uviedol W. Burtscher. 
     Generálny riaditeľ Spojeného výskumného centra EK Vladimír Šucha vo svojom prejave upriamil pozornosť na nezastupiteľné miesto spoločenských a humanitných vied, ktoré sú v súčasnosti často zaznávané ako ekonomicky neprínosné: „21. storočie bude storočím spoločenských a humanitných vied. Sú nielen veľmi potrebné, aby nám pomohli pochopiť zložité a vzájomne prepojené výzvy našej spoločnosti, ale dátová revolúcia pre tieto vedy otvára úplne nové perspektívy. Ak sa nám nepodarí spojiť ich s inými vedami, nepodarí sa nám porozumieť veľkým spoločenským výzvam,“ zdôraznil V. Šucha.
    Spoločenské a humanitné vedy sú nevyhnutné pri riešení závažných výziev, akými sú migračná kríza, radikalizmus, extrémizmus a terorizmus, kríza demokracie, nezamestnanosť, nerovnosť či chudoba. Všetky tieto výzvy majú humánny rozmer. Bez štúdia ľudského správania a konania a bez pochopenia jednotlivcov, komunít a spoločností nemôžeme nájsť uspokojivé riešenie týchto problémov. Na záver konferencie budú načrtnuté najdôležitejšie výskumné výzvy na ďalšie roky.
     Súčasťou konferencie bolo aj úvodné informačné popoludnie o možnosti spolupráce na rôznych projektoch, na ktoré sa prihlásilo 169 záujemcov a tematický workshop projektu Dandelion s vyše 80 účastníkmi.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku