V Bratislave budú svoju šikovnosť prezentovať žiaci z 30 stredných odborných škôl

20.11.2015
      Aj tento rok sa koncom novembra predstaví mládež zo stredných odborných škôl na celoslovenskom školskom podujatí JUVYR „Podpora odborného a duálneho vzdelávania“. V dňoch 24. – 25. 11. 2015 zviditeľnia svoje remeselnícke zručnosti študenti z celého Slovenska v priestore Aegon arény v bratislavskom Národnom tenisovom centre. Hlavným cieľom akcie je prezentovať interaktívnou formou odborné vzdelávanie a prípravu a motivovať žiakov základných škôl pre štúdium na stredných odborných školách.
     Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) otvorí tento rok už 24. ročník tohto úspešného školského podujatia a privíta 30 SOŠ z Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Banskobystrického a Trenčianskeho kraja. Stredné odborné školy predstavia svoje vzdelávacie programy formou poradenstva, diskusií,  tvorivých pracovísk či prostredníctvom hotových výrobkov. Pozornosť budú lákať aj partneri duálneho vzdelávania, ktorí v rámci stánkov stredných škôl predstavia  pozitíva odbornej praxe v ich firmách.
     Návštevníci podujatia budú mať možnosť prezrieť si prácu talentovaných žiakov či kúpiť si kvalitný ručne vyrobený výrobok. Medzi najpredávanejšie každoročne patria produkty z vosku, fúkaného skla, vianočné vence, veľmi obľúbené sú kadernícke služby či ochutnávky pečených výrobkov. Záujemcovia a najmä žiaci základných škôl sa môžu priamo zapojiť  do spracovania výrobkov,  zaujímavých ukážok a postupov vystavujúcich SOŠ. Okrem tuzemských vystavovateľov sa tento rok na podujatí bude prezentovať aj zahraničný partner Expertise France so svojím vzdelávacím portálom Consumer Classroom Paríž France.
     Jedným zo sprievodných podujatí budú odborné súťaže „Ukáž čo vieš“ v odbore Kozmetička a vizážistka a v odbore Kaderníčka, ktoré výrazne napomáhajú zviditeľniť atraktívnosť profesií. Počas 23 rokov školského podujatia JUVYR, sa do nich zapojilo už 2 075 žiakov z 999 stredných škôl z celého Slovenska. Tento rok budú nádejné kozmetičky a vizážistky súťažiť na tému Jesenné variácie a talentované kaderníčky predvedú svoje umenie v téme Svadobný účes/trend cut.  
     Počas oboch dní podujatia si návštevníci môžu pozrieť v rámci fotogalérie aj celý priebeh jedného z národných projektov ŠIOV-u „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“, ktorý vybavil 49 ZŠ odbornými učebňami fyziky, techniky, biológie a chémie. Do učební pribudli zbierky nerastov a hornín, makety orgánov človeka, mikroskopy aj s preparátmi či edukačné sady zamerané na magnetizmus, termodynamiku a optiku. Učebňa techniky je vynovená mobilnými zariadeniami na obrábanie dreva, kovov, stoly na brúsenie, rezanie a pílenie. Vystavená fotogaléria zachytáva ukážky učební pred začiatkom projektu a po ich vybavení, ako aj autentické zábery z odborných súťaží pre základné školy, ktoré od roku 2013 tento národný projekt organizoval a ministerstvu školstva predložil návrh konceptu ako s organizáciou podobných súťaží pre ZŠ pokračovať aj do budúcnosti.
     Súčasťou podujatia budú aj konferencie národných projektov ŠIOV-u, odborné workshopy či diskusie o smerovaní odborného vzdelávania a prípravy v systéme slovenského školstva. V prvý deň podujatia 24. 11. 2015 sa uskutoční v priestore Národného tenisového centra spoločná záverečná konferencia národných projektov „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“ a „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“. O deň neskôr bude mať svoju záverečnú konferenciu aj národný projekt „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“.
     Žiaci základných škôl, ktorí sa práve rozhodujú o svojej budúcej profesijnej orientácii spolu s rodičmi získajú počas dvoch dní v rámci otvorenej debaty s pedagógmi  informácie a  prehľad o možnostiach stredoškolského odborného vzdelávania. Návštevou 24. ročníka JUVYR-u podporíte nielen talent našich stredoškolákov, ale môžu si aj výhodne nakúpiť kvalitné výrobky pod vianočný stromček pre seba či svojich blízkych.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku