V Banskej Bystrici budú odborníci hovoriť o zdravom stravovaní školákov

  • Dátum: 15.10.2014
     Konferencia s názvom Prevencia vo výžive detí, teória a prax sa uskutoční v dňoch 16. a 17. októbra v Banskej Bystrici. Vystúpia na nej odborníci z rezortov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstva pôdohospodárstva a  rozvoja vidieka SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, Štátneho pedagogického ústavu, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a ďalších inštitúcii. Zahraniční účastníci priblížia skúsenosti zo systému stravovania detí a žiakov vo Švédsku a Maďarsku. Celkovo sa na konferencii v hoteli Dixon očakáva približne 250 účastníkov.
     Organizátorom podujatia je Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Banskej Bystrici, v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (sekcia regionálneho školstva) a Celoslovenskou sekciou pre školské stravovanie.
     Konferencie sa zúčastní aj Renáta Zmajkovičová, podpredsedníčka NR SR, ktorá presadzuje návrh zákona, ktorým sa zakazuje predaj nevhodných potravín v školských bufetoch a automatoch.
     V priebehu konferencie sa uskutoční viacero prednášok na témy ako Odporúčané výživové dávky a stravovacie návyky detí na Slovensku, Realizácia zdravého stravovania v školách – Prečo potrebujeme nariadenie?, Ako objektívne poznáme potraviny?, Počúvame, čo deti potrebujú alebo čo chcú?, Kam smeruje vysokoškolské stravovanie. Nebudú chýbať informácie o projekte Hovorme o jedle a mnohé ďalšie.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku