Už takmer 200 škôl prejavilo záujem o testovanie digitálnych učebníc

10.02.2011

     Za ostatné tri dni prejavilo záujem otestovať digitálne učivo už takmer 200 základných a stredných škôl.
    
Prihlásené školy budú do konca tohto školského roka využívať digitálne učebnice matematiky, fyziky, chémie, biológie a prírodovedy v prostredí vzdelávacieho portálu Naučteviac.sk (www.naucteviac.sk). K týmto predmetom pribudne na jar tohto roka ešte anglický jazyk.
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce na základe testovacej prevádzky projektu digitálnych učebníc získať názory učiteľov na organizáciu výučby v rámci tohto vzdelávacieho portálu. V prípade jeho úspešnosti bude uvažovať o sprístupnení digitálnych učebníc od 1. septembra 2011 celoplošne všetkým základným a stredným školám na Slovensku, ako aj o rozšírení digitalizovaného učiva o ďalšie predmety Štátneho vzdelávacieho programu.
     V úvodnej fáze projektu absolvujú učitelia zo zapojených škôl školenie v centre moderných vzdelávacích technológií EDULAB (www.edulab.sk), na ktorom získajú informácie o projekte a efektívnom používaní digitálnych učebníc. Termíny školení sú naplánované na február a marec 2011.

Bratislava 10. február 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku