Už len pár dní zostáva stredoškolákom na prihlásenie sa do Celoštátnej súťaže bádateľských projektov žiakov stredných škôl o cenu Scientia Pro Futuro

29.09.2011

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR informuje stredné školy, že už len do 12. októbra 2011 je možné prihlásiť žiacke bádateľské projekty do celoštátnej súťaže pre nadaných žiakov stredných škôl v oblasti vedy a techniky - Scientia Pro Futuro.
     Celoštátne finále súťaže sa uskutoční v dňoch 6. až 9. novembra 2011 ako jedno z  hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2011. Súťažné žiacke bádateľské projekty bude hodnotiť odborná hodnotiaca komisia, ktorej členmi sú poprední vedeckí a vedecko-pedagogickí pracovníci slovenských univerzít a Slovenskej akadémie vied.
     Najlepšie žiacke bádateľské projekty budú ocenené viacerými oceneniami a nomináciami na prestížne medzinárodné súťaže mladých vedcov do 20 rokov. Najvyšším ocenením súťaže je Scientia Pro Futuro - Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá bude udelená autorom troch najkvalitnejších bádateľských projektov a pedagógom, ktorí ocenených žiakov metodicky viedli počas riešenia projektov. Žiaci a pedagógovia budú odmenení finančnými cenami v celkovej hodnote 2 250 €.
     Súťaž Scientia Pro Futuro realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s občianskym združením Mladí vedci Slovenska. Bližšie informácie o súťaži, štatút súťaže a on-line prihláška sú dostupné na www.scientiaprofuturo.skwww.tyzdenvedy.sk

   
Bratislava 29. september 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku