Úspešná spolupráca MPC a eSlovensko pokračuje

27.03.2017
     Spolupráca Metodicko-pedagogického centra s občianskym združením eSlovensko v oblasti edukácie bezpečného internetu sa úspešne rozvíja. Pri príležitosti Dňa učiteľov sa eSlovensko v spolupráci s MPC rozhodlo darovať učiteľom publikáciu Ovce.sk 02. Publikácia bola spracovaná v rámci projektu EÚ Zodpovedne.sk v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Spolu s DVD a pexesom ju dostane každé pracovisko MPC v náklade 250 kusov.
     Kniha Ovce.sk 02 nadväzuje na úspešný animovaný rozprávkový seriál OVCE.sk a na knihu OVCE.sk 01. Projekt získal počas svojho viacročného fungovania viacero prestížnych domácich aj medzinárodných ocenení (viac informácií na www.zodpovedne.skwww.ovce.sk). Autorom knihy je Miro Drobný, scenárista seriálu OVCE.sk, ktorý je aj spoluautorom knihy Deti v sieti a projektov NEHEJTUJ.sk., Kyberšikanovanie.sk., ako aj ďalších úspešných projektov.
     Prečo sa téme bezpečného používania moderných komunikačných prostriedkov treba venovať? Vysvetľuje autor knihy: „Nová generácia detí už od útleho veku používa tablety a mobilné telefóny spočiatku na hru, neskôr na komunikáciu na sociálnych sieťach a vo veku 12 rokov začína uvažovať nad tým, ako sa dá na internete zarobiť. Rodičia a pedagógovia pochopili, že chrániť a vzdelávať deti aj v tejto oblasti musia už od predškolského veku. Distribuovanie knihy učiteľom považujeme za účinný spôsob, ako sa jej obsah dostane aj k žiakom.“
    
Darina Výbohová, riaditeľka sekcie kontinuálneho vzdelávania a profesijného rozvoja MPC, publikáciu ocenila a dodala: „Dobrých didaktických pomôcok nikdy nie je dosť. V jednom z posledných výskumov, ktoré MPC realizovalo v rámci národného projektu Aktivizujúce metódy vo výchove, až 75 % respondentov zo 4 613 opýtaných uviedlo potrebu pokračovať vo vzdelávaní v oblasti mediálnej výchovy.“
     „Publikácia Ovce sk. 02 môže slúžiť ako dobrá edukačná pomôcka, ktorá pripraví žiakov I. stupňa základných škôl na to, ako múdro žiť s internetom,“ zdôraznila PhDr. Nataša Slavíková, odborníčka na mediálnu gramotnosť. Podľa nej je dobré, že v digitálnej dobe vznikajú detské knihy, ktoré deti čítajú v online prostredí, v ktorom trávia stále viac času.
     Cieľom knihy je priniesť nielen zábavu, ale aj poučenie zamerané na ochranu detí pred nástrahami internetu, mobilov, zneužitím osobných údajov, fotografií a videí na sociálnych sieťach.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku