Uskutočnil sa 1. ročník Podjavorinských folklórnych slávností v Lubinej

11.05.2013
      Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovic sa zúčastnil 11. mája 2013 na 1. ročníku Podjavorinských folklórnych slávnosti, ktoré sa konali v Amfiteátri pod Vrchom Roh pri obci Lubina.
       Organizátormi kultúrno - spoločenskej akcie, ktorej cieľom bolo obnoviť folklórne tradície podjavorinsko-bradlanského regiónu boli obec Bzince pod Javorinou a obec Lubina.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku