Ukončenie týždňa písomných maturitných skúšok

16.03.2012

     Na Slovensku sa dnešným dňom uzavrel týždeň písomných maturitných skúšok. Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky prebiehala v dňoch 13. - 16. marca 2012.
     Po povinnej maturitnej skúške zo slovenského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry a jedného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2 si niektorí žiaci zvolili aj písomnú maturitnú skúšku z matematiky. Maturitný týždeň dnes ukončili žiaci národnostných menšín, ktorí písali testy externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z maďarského jazyka a literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry.
     Priebeh externej časti a písomnej formy internej časti maturitných skúšok na školách bol pokojný, objektívny a regulárny aj vďaka riaditeľom stredných škôl, školským koordinátorom, predsedom školských a predmetových maturitných komisií a hodnotiteľom. Svojou profesionalitou a odbornosťou zabezpečili na školách také podmienky, aby vedomosti a zručnosti našich žiakov mohli byť v celoslovenskom meradle ohodnotené objektívne.
     Výsledky žiakov v externej časti maturitnej skúšky budú na stredné školy dodané v elektronickej aj písomnej forme do 11. mája 2012.

Bratislava 16. marec 2012

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku