Učiteľom priblížili utečeneckú tematiku

01.04.2016
     Čo by ste si so sebou zobrali, keby ste zrazu museli opustiť svoju krajinu? Viac ako aktuálnu celospoločenskú tému migrácie i to, ako ju vnímajú vizuálni umelci, približuje výstava Strach z neznámeho. Jej organizátor Dom umenia/Kuntshalle Bratislava (KHB) spolu s Metodicko-pedagogickým centrom (MPC) počas dvoch marcových stretnutí ukázali učiteľom, ako túto problematiku priblížiť žiakom.
     Metodické stretnutia k výstave Strach z neznámeho sa konali 23. a 30. marca 2016 v priestoroch KHB. Zúčastnilo sa na nich spolu 33 učiteľov materských, základných a stredných škôl i škôl s umeleckým zameraním. KHB a regionálne pracovisko MPC Bratislava si pre nich pripravili zaujímavý program.
     Po premietnutí ukážok výstavy na učiteľov čakalo niekoľko aktivít. V skupinách si mohli vybrať iba päť z vybraných predmetov, ktoré by si so sebou zobrali z domova, keby išli na víkend k starej mame alebo keby odcestovali na celý život do neznámej krajiny. Ďalej pracovali napríklad s aplikáciou v tabletoch, ktorým si dielo z výstavy mohli odfotiť a stať sa tak novinárom. Zážitkovou formou si vyskúšali aj simuláciu v nákladnom kontajneri.
     Stretnutie bolo pre viacerých učiteľov výborným námetom na ďalšiu prácu so žiakmi. „Je veľkou výhodou, že sa s danými témami stotožňujeme prostredníctvom zážitku – stáť za dreveným plotom, dostať sa za plot, zavrieť sa do kontajnera s imitovanými postavami utečencov,“ povedala Jana Pribulová z MŠ Blueberry Hill.
 
     Diela prezentované na výstave sa netýkajú len problematiky súčasnej utečeneckej krízy, ale aj tém s ňou úzko spojených. Diela vyjadrujú subjektívne pocity a názory, vyzývajú k zamysleniu alebo sú vyjadrením protestu. Niektoré vznikali dokonca v spolupráci s utečencami alebo s ľuďmi, ktorí s nimi pracujú. Výstava pripomína, že problém utečeneckej krízy nevzniká mimo nás, ale sme jeho súčasťou. Sme však aj súčasťou jeho možného riešenia. „Táto výstava mi priblížila situáciu utečencov, dostala sa mi pod kožu reálnymi fotografiami, videom. Pre mňa a  moju pedagogickú prax je určite prínosom, aby som deťom lepšie priblížila túto tému,“ zhodnotila učiteľka Zuzana Dobrovičová zo Súkromnej ZUŠ Výtvarný ateliér LADON.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku