Učitelia už vedia ako zaujať

02.12.2015
     Ako motivovať či aktivizovať žiakov a zefektívniť vyučovací proces sa mohli priučiť účastníci seminára v Malcove. Organizovalo ho Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Prešov.
     „Riadenie vyučovacieho procesu“ bol názov a obsah metodického podujatia, ktoré sa uskutočnilo v 16. novembra v základnej škole v Malcove. Vedenie školy pripravilo pre svojich aj pozvaných pedagogických zamestnancov hodnotné a podnetné dopoludnie pod vedením lektora z MPC Prešov Mgr. Jozefa Bernáta. Cieľom prednášky bolo oboznámiť učiteľov o rôznych stratégiách riadenia vlastného vyučovacieho procesu.
     Účastníci metodického dňa získali poznatky z oblasti metodológie v jednotlivých fázach vyučovacieho procesu, dozvedeli sa, akými metódami motivovať žiakov, aktivizovať vyučovací proces a riadiť ho v prospech všetkých na ňom zainteresovaných. Napríklad aj to, ako správne klásť otázky, vyhnúť sa stereotypom, ale aj ako uprednostniť hodnotenie a prácu žiaka pred hodnotením jeho samotného ako osoby.
     „So seminárom sme boli spokojní. Dozvedeli sme sa nové aktuálne informácie a metódy, tiež si zároveň oprášili vedomosti,“ povedal Jaroslav Vančík, zástupca ZŠ Malcov. Niektorí učitelia dokonca po seminári prehodnotili vlastné vyučovacie postupy.
     Na podujatí sa zúčastnili aj zástupcovia škôl z obcí Lenartov, Lukov, Gerlachov, Snakov a Hrabské a zároveň dostali spätné informácie o adaptácii žiakov. Podujatie podporil svojou účasťou aj starosta Malcova JUDr. Stanislav Gernát.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku