Učitelia sa zahrali na žiakov

15.10.2014
     Na jednu vyučovaciu hodinu sa učitelia ocitli v pozícii žiakov. Takúto možnosť pre ne pripravilo Metodicko-pedagogické centrum (MPC) v spolupráci s Historickým múzeom SNM Bratislava. Obe inštitúcie spojili svoje sily a zorganizovali prvú spoločnú akciu - metodický seminár.
     Podujatie pre učiteľov dejepisu základných a stredných škôl sa konalo 14. októbra 2014 na Bratislavskom hrade, v priestoroch výstavy Prvá svetová vojna – tragédia, ktorá postihla všetkých. Podujatie otvoril Peter Dubovan, poverený zastupovaním generálnej riaditeľky Metodicko-pedagogického centra.
     MPC a Historické múzeum SNM spoločne predstavili učiteľom metodické materiály venované tematike prvej svetovej vojny, obrazové aj textové, ktoré môžu ako pomôcku využiť na hodinách v škole, ale aj pri návšteve múzea. 
     Zároveň pripravili metodici z Regionálneho pracoviska MPC Bratislava pre účastníkov seminára ukážku vyučovacej hodiny, kde sa učitelia zahrali na žiakov. Viedla ju učiteľka kontinuálneho vzdelávania Jolana Krausová, ktorá priblížila metódu učenie sa na stanovištiach.
     „Je to jedna z interaktívnych metód, má veľmi blízko k zážitkovému vyučovaniu. Žiaci pracujú na stanovištiach, tie môžu byť vytvorené v triede, ale aj prírode či múzeu. Na každom majú pripravené pracovné materiály a plánik s úlohami. Učia sa prostredníctvom činnosti, niekde na ich splnenie musia využiť manuálnu zručnosti, niekde vedomosti, inú úlohu musia riešiť vyjadrením pocitov a emócií. Takýto postup podporuje samostatnosť žiaka,“ opisuje princíp učenia sa na stanovištiach Krausová. Po názornej ukážke vyučovacej hodiny nasledovala komentovaná prehliadka expozície s lektormi.
    Pilotnej akcie Historického múzea a Metodicko-pedagogického centra sa zúčastnilo viac ako šesťdesiat učiteľov, 38 prišlo zo škôl v rámci Bratislavského kraja a druhú skupinu tvorili zahraniční učitelia, ktorí pôsobia na slovenských školách v Srbsku, Rumunsku a Maďarsku.
 
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku