Učitelia sa môžu hlásiť do programu USA zameraného na výučbu o holokauste

06.02.2017
     Týždenný program na vybraných školách v USA ponúka aj v tomto roku učiteľom základných a stredných škôl zaujímavú možnosť prehĺbiť si svoje znalosti týkajúce sa výučby o holokauste.
     Počas letných prázdnin získa túto možnosť 14 pedagógov zo siedmich krajín. Do výberu budú zaradení učitelia stredných škôl a druhého stupňa základných škôl so zameraním na dejepis, náuku o spoločnosti, etiku, prípadne iné predmety humanitného zamerania a s výbornou znalosťou anglického jazyka. Vhodný kandidát by mal mať skúsenosť s vyučovaním témy holokaustu. Termín odovzdania žiadosti je 31. marca 2017. Podrobné informácie nájdete na stránke www.fulbright.sk/.
     Program je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí USA, Asociácie organizácií zaoberajúcimi sa problematikou holokaustu (AHO) a Pamätného múzea obetiam holokaustu vo Washingtone v USA. Na Slovensku ho finančne zabezpečujú Veľvyslanectvo USA v Slovenskej republike, AHO a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku