Učitelia materských škôl s novými poznatkami

27.05.2015
      Predčitateľská gramotnosť a jej rozvoj je jednou z dôležitých úloh výchovy detí v materských školách. Nové poznatky v tejto oblasti získali učitelia počas odborného seminára v Žiline, kde si niektoré z metód a postupov vyskúšali aj v praxi.
 
     Účastníci odborného seminára si vypočuli prednášku na tému rozvíjania predčitateľskej gramotnosti s aplikáciou metód lona, ranného odkazu, slovnej banky, spoločného čítania, pojmového mapovania, maľovaného čítania a tvorby kníh s prediktabilným textom. Niektoré metódy výchovno-vzdelávacieho procesu si vyskúšali aj počas samotného seminára formou tvorivých dielní. „Prezentácia jednotlivých metód predčitateľskej gramotnosti aj s konkrétnou aplikáciou v praxi bola pre mňa, a verím i pre ostatné kolegyne, veľmi prínosná a motivujúca pri zaraďovaní jednotlivých metód do výchovno-vzdelávacieho procesu,“ uviedla účastníčka seminára Ľuboslava Hrnčiarová.
 
     Odborný seminár, ktorý organizovalo Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko Žilina, sa uskutočnil 25. mája 2015.
 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku