Učitelia matematiky sa zdokonaľovali v tvorbe úloh

20.05.2015
      Učitelia matematiky sa tento týždeň zdokonaľovali v tvorbe úloh pre žiakov a v efektívnejšom využívaní aktivizujúcich metód. Cieľom odborného seminára v Kysuckom Novom Meste bolo aj rozvíjanie kritického myslenia a tvorivého prístupu žiakov.
      Učitelia počas odborného seminára tvorili úlohy z matematiky, následne ich prezentovali a posudzovali. Úlohy koncipovali tak, aby žiaci pri ich riešení využívali nielen matematické vedomosti, ale rozvíjali aj kritické myslenie, hodnotenie danej situácie a tvorivý prístup. „Na seminár som sa prihlásila s odhodlaním vniesť do mojej dlhoročnej praxe niečo nové. Nadobudnuté poznatky z oblasti tvorby úloh sa stali pre mňa „hnacím motorom“ k ich okamžitej implementácii do vyučovacieho programu,“ odchádzala zo semináru s nadšením Mária Tóthová.
      Odborné podujatie organizovalo Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko Žilina 19. mája v priestoroch SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku