Učitelia cudzích jazykov môžu opäť súťažiť v inovačnom vyučovaní cudzích jazykov

17.04.2013
     O ocenenie Európsky učiteľ jazykov roka môžu už deviatykrát súťažiť učitelia cudzích jazykov zo základných a stredných škôl z celého Slovenska, ale aj z iných organizácií a podnikovej sféry. Cieľom aktivity Európskej komisie je oceniť ich inovačné a inšpirujúce nápady v jazykovom vzdelávaní, či motivujúci prístup k výučbe.
     Prihlášky je potrebné poslať do 25. apríla 2013. Zasielať ich môžu školy, ďalšie vzdelávacie inštitúcie, ale aj stavovské organizácie či firmy. Ocenení pedagógovia získajú okrem certifikátu Európsky učiteľ jazykov roka 2013 podpísaného komisárkou Európskej komisie zodpovednou za viacjazyčnosť a ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR aj vecné odmeny. Doteraz získalo tento certifikát 36 slovenských učiteľov cudzích jazykov.
     Aktivita Európsky učiteľ jazykov roka je súčasťou iniciatívy Európska značka pre jazyky, ktorá vznikla už v roku 1998 a na Slovensku sa realizuje od roku 2002. Tento rok sa organizuje už 12. ročník súťaže. Zapojiť sa do nej môžu vzdelávacie inštitúcie na všetkých stupňoch vzdelávania, miestne a regionálne orgány, zamestná­vatelia, profesijné asociácie či podniky, ktoré rozví­jajú, podporujú alebo realizujú nové prístupy, metódy a formy vo výučbe cudzích jazykov.
     Na roky 2012 a 2013 stanovila Európska komisia v rámci súťaže dve európske priority: jazykové vzdelávanie využívajúce nové technológie a viacjazyčné triedy. Na Slovensku bolo doteraz udelených 23 certifikátov Európska značka pre jazyky. Prihlášky je potrebné poslať taktiež do termínu 25. apríl 2013.
     Hlavným cieľom oboch aktivít je zviditeľniť školy a ďalšie vzdelávacie inštitúcie, ako aj učiteľov cudzích jazykov a oceniť ich za ich inovačné iniciatívy a projekty v oblasti vyučovania moderných jazykov, regionálnych jazykov, jazykov menšín, ako aj jazykov prisťahovalcov.
     Súťaže na Slovensku organizačne zabezpečuje SAAIC - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční na slávnostnej ceremónii na jeseň tohto roka. Podrobné informácie o oboch súťažiach je možné nájsť na národnej stránke súťaží www.saaic.sk/eu-label.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku