Učitelia a školy môžu opäť súťažiť v inovatívnom vyučovaní cudzích jazykov

20.04.2011

     O ocenenie Európsky učiteľ jazykov roka môžu už siedmykrát súťažiť pedagógovia zo základných a stredných škôl z celého Slovenska, ale aj iné osoby pracujúce v jazykovom vzdelávaní. Cieľom aktivity Európskej komisie je oceniť ich inovačné a inšpirujúce nápady či motivujúci prístup v tejto oblasti. Prihlášky je potrebné poslať do 30. mája 2011. Zasielať ich môžu školy, ďalšie vzdelávacie inštitúcie, ako aj stavovské organizácie či firmy.
     Ocenení  pedagógovia získajú okrem certifikátu „Európsky učiteľ jazykov roka 2011", podpísaného komisárom Európskej komisie zodpovedným za viacjazyčnosť a ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR, aj vecné odmeny.
     Aktivita Európsky učiteľ jazykov roka je súčasťou iniciatívy Európska značka pre jazyky, ktorá vznikla už v roku 1998 a na Slovensku sa realizuje od roku 2002. Zapojiť sa do nej môžu vzdelávacie inštitúcie na všetkých stupňoch vzdelávania, miestne a regionálne orgány, zamestná­vatelia, profesijné asociácie či podniky, ktoré rozví­jajú, podporujú alebo realizujú nové prístupy, metódy a formy vo výučbe cudzích jazykov. V tomto roku sa na Slovensku uskutoční už jej 10. ročník. Na roky 2010 a 2011 stanovila Európska komisia v rámci súťaže dve európske priority - jazykové vzdelávanie v komunite a jazykové zručnosti ako príprava na prácu. Prihlášky je potrebné poslať rovnako do termínu 30. máj 2011.
     Hlavným cieľom oboch aktivít je zviditeľniť a oceniť školy a ďalšie vzdelávacie inštitúcie za ich inovačné iniciatívy a projekty v oblasti vyučovania moderných jazykov, regionálnych jazykov, jazykov menšín, ako aj jazykov imigrantov.  Súťaže na Slovensku organizačne zabezpečuje SAAIC - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční na slávnostnej ceremónii na jeseň tohto roka.

Bratislava 20. apríl 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku