Trenčianska univerzita skúma účinky kyslíkovej terapie

08.07.2014
     Vedecký tím Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne skúma na jedinom pracovisku verejného charakteru na Slovensku účinky podávania kyslíka pri rôznych ochoreniach. Priestorom na tento výskum v objeme takmer 3 mil. eur je Fakultná nemocnica v Trenčíne, kde bolo vďaka eurofondom otvorené nové stredisko hyperbarickej oxygenoterapie.
     Hoci sa pacienti v Trenčíne v hyperbarickej komore liečia už štrnásť rokov, až projekt financovaný z operačného programu Výskum a vývoj prispel k vybudovaniu nadštandardného vedecko-výskumného laboratória. Tento rok bola ukončená rozsiahla rekonštrukcia priestorov a vznikla nová 12-miestna hyperbarická komora s monitorovacím systémom. Hyperbarickou oxygenoterapiou sa dá dosiahnuť zlepšenie cievnych ochorení, cukrovky, sklerosis multiplex či špecifických zápalov čreva. „Naším cieľom je identifikovať nové postupy, ktoré zabezpečia popri štandardnej terapii v kombinácii s liečbou, ktorá je poskytovaná v hyperbarickej komore, plnú komplexnú zdravotnícku a lekársku ošetrovateľskú starostlivosť. Chceme pripraviť model tzv. personalizovanej medicíny. Je to terapia šitá na mieru pacientovi, pri ktorej sa zvyšuje účinok podávanej liečby a zároveň sa znižujú aj náklady na poskytovanú zdravotnú starostlivosť," uviedol Jozef Habánik, rektor univerzity.
     Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne mala v tomto operačnom programe ešte jeden projekt. Bol zameraný na modernizáciu infraštruktúry, vybudovanie laboratória chemických technológií a dvoch jazykových učební. Tento projekt podporila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ nenávratným finančným príspevkom vo výške 4, 6 mil. eur.
 
Michal Kaliňák
riaditeľ tlačového a informačného odboru  
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku