Tlačová konferencia ministra školstva a ministra financií

09.03.2011

     Vo štvrtok 10. marca 2011 sa o 10.30 hod. uskutoční tlačová konferencia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu a ministra financií SR Ivana Mikloša. Jej témou bude: Ako ďalej s eurofondami na vedu alebo ako sa dá na Slovensku robiť naozaj svetová veda? (nová strategická iniciatíva vlády v oblasti výskumu a vývoja).
    
Okrem ministrov budú novinárov na stretnutí informovať aj splnomocnenec vlády SR pre vedomostnú ekonomiku Martin Bruncko a predseda Slovenskej akadémie vied Jaromír Pastorek.

 Miesto TK: MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 4. posch., Bratislava.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku