Tlačová konferencia k oficiálnemu otvoreniu Európskeho roka dobrovoľníctva na Slovensku

11.03.2011

     Aj za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jaroslava Ivanča sa v stredu 16. marca 2011 uskutoční v konferenčnej sále IUVENTY na Búdkovej ulici v Bratislave tlačová konferencia k oficiálnemu otvoreniu Európskeho roka dobrovoľníctva (ERD) na Slovensku. Organizuje ju IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže a zúčastnia sa na nej taktiež zástupcovia ambasádorov ERD  - prezidentka Ligy proti rakovine Eva Siracká, rómsky aktivista Vladimír Sendrei a zakladateľka OZ Svetluška Lucia Hablovičová.  
     Na tlačovej konferencii budú prezentované informácie o ERD 2011 a o pripravovaných aktivitách na národnej aj európskej úrovni. Predstavení budú taktiež slovenskí ambasádori a partnerské organizácie ERD 2011.

Miesto a čas TK: IUVENTA, Búdková 2, Bratislava, 10.00 hod. (účasť na tlačovej konferencii je potrebné potvrdiť na emailovú adresu martin.pokorny@iuventa.sk najneskôr do 15. 3. 2011 do 12.00 hod.)

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku