Testy a úlohy v maďarčine budú súčasťou celoštátnej elektronickej databázy

13.06.2013
      Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania  (NÚCEM) má ambíciu vytvoriť nové kvalitné úlohy a testy vo vyučovacích jazykoch pre základné a stredné školy. K spolupráci na ich tvorbe v rámci národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách  s využitím elektronického testovania“ preto pozýva popri slovenských tvorivých učiteľoch i maďarských pedagógov. Prihlásení maďarskí učitelia absolvujú školenia na tvorbu nových e-úloh a e-testov v jesenných mesiacoch. Úlohy vytvorené v  maďarčine sa stanú súčasťou celoštátnej elektronickej databázy.
     Predstavenie nového národného projektu riaditeľom škôl s vyučovacím jazykom maďarským a výmena aktuálnych informácií s predstaviteľmi komunity maďarských učiteľov boli témou pracovného stretnutia riaditeľky  NÚCEM Romany Kanovskej s predsedom  Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku Lászlóom Pékom, riaditeľom neziskovej organizácie Comenius – Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho v Komárne  Attilom Fodorom a riaditeľkou bratislavskej Základnej školy a Gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským Katarínou Morvayovou.
     „Máme záujem angažovať  do projektu čo najviac maďarských  pedagógov, študentov, ktorí sa pripravujú na povolanie učiteľa ako aj odborníkov, expertov, lektorov. Už pri písaní projektu sme pamätali na to, že doň chceme zapojiť školy  s vyučovacím jazykom maďarským,“konštatovala riaditeľka  Kanovská a potvrdila, že učitelia budú tvoriť úlohy a testy pre maďarské školy v maďarčine. V prípade odborných predmetov vie NÚCEM  zariadiť  ich preklad do slovenčiny, aby boli prístupné aj slovenským žiakom. Maďarských kolegov ďalej informovala, že jednou z požiadaviek na softvér, ktorý bude zabezpečovať elektronické testovanie, je preklad inštrukcií na prácu s testami aj do maďarčiny.
     V rámci národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách  s využitím elektronického testovania“sa zatiaľ prihlásilo 30 záujemcov  o tvorbu úloh a testov pre predmet maďarský jazyk a literatúra  pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy, traja  autori pre slovenský jazyk a slovenskú literatúru a jeden záujemca na post posudzovateľa úloh. V projekte je priestor aj pre ďalších autorov a posudzovateľov úloh a testov. 
     Predseda Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku László Pék ocenil pozvanie riaditeľky NÚCEM na pracovné stretnutie. „Zväz maďarských pedagógov a inštitút Comenius chcú byť nápomocní a boli by sme radi, keby projekt bol úspešný a keby sa do neho prihlásilo čo najviac maďarských učiteľov“, povedal L. Pék a dodal, že budú získavať tvorcov pre tento projekt, ponúkajú priestory v Komárne a v iných oblastiach na juhu Slovenska na propagáciu projektu, na školenia či iné odborné stretnutia.
 
      Viac informácií záujemcovia o tvorbu testov – učitelia slovenských i maďarských škôl na Slovensku získajú na  webovej stránke www.nucem.sk, v záložke Projekty ESF,  projekt E-test v  časti Informácie.
 
Mária Grebeňová-Laczová
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku